René Konečný – ředitel skládky Celio: Celio není nebezpečné


Při současném způsobu skladování se Celio naplní v roce 2025. Z celkového odpadu v současnosti Celio zpracuje 20%. Vize budoucnosti je 50%. Jaký nebezpečný odpad se na Celiu zpracovává a uchovává, jak je to s požáry na Celiu, má smysl třídit odpad, jaký odpad se vůbec nedá zpracovat nebo naopak, jaký je nejjednodušší ke zpracování se dozvíte v dnešním rozhovoru.