Jan Melichar – profesor matematiky UJEP: Množina, blbina, kravina, jak se to rýmuje


Matematika je královnou věd. Je dobré umět si to vše dobře spočítat. Hostem je Jan Melichar – profesor matematiky na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně, spoluautor mnoha knih a také spoluzakladatel množin. Mimo jiné napsal jedinou učebnici matematiky na světě pro romské etnikum. Je příznivcem povinné maturity z matematiky, ale ne státní.