Jaroslav Bažant – ornitolog: Změny klimatu se u vodních ptáků zatím neprojevují


Každoroční Mezinárodní sčítání vodních ptáků se koná od roku 1966 a jedná se o celosvětově nejstarší projekt tzv. občanské vědy. Letos probíhalo 15. a 16. ledna ve 143 zemích světa a na českém území se sčítalo zhruba na dvou stech místech. V Mostě je lokalitou číslo 1 jezero Most, kde přezimuje na několik tisíc vodních ptáků. Jak dopadlo letošní sčítání? Objevil se u nás nějaký vzácný druh a čím bychom měli vodní ptáky v zimě krmit? Nejen to se dozvíte v dnešním Ponte Reports.

TymosPonte Records